Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yleistä

 

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. 

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 

Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Jetraco Oy / Pihapelikentta.fi (Y-tunnus: 3136743-8)
Valentinpojankatu 2

60200 Seinäjoki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@pihapelikentta.fi

 

Mitä tietoja asiakkaasta voidaan kerätä?

 

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

Tunnistamistiedot, kuten nimi

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

 

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

Toimitustiedot

Tuotearvostelut

Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 

Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

 

Mihin henkilötietojani käytetään?

 

Henkilötietoja käytetään

Asiakkuuden ylläpitämiseen

Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

Pihapelikentta.fi toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

Asiakaskokemuksen parantamiseen

Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

Väärinkäytösten estämiseen

Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Pihapelikentta.fi väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Pihapelikentta.fi säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

 

Millaisia oikeuksia minulla on?

 

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

 

Voit pyytää Pihapelikentta.fi järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@pihapelikentta.fi

 

 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

 

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Analytiikka- ja tilastointikumppaneille

Tuotesuositus- ja personointikumppaneille

Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut asiakaskirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt

Kuljetusliikkeelle

Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa

Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Tuotteen toimittajalle, suoratoimitustuotteita tilattaessa

Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa

Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Pihapelikentta.fi huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely) tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

 

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

 

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
info@pihapelikentta.fi

 

Pihapelikentät myy Jetraco Oy

› Maksu- ja toimitusehdot

› Tietosuojaseloste

KÄYTTÄJÄTUNNUS
SALASANA